KIGID

KIGID staat voor Klachten Instituut voor Gecertificeerde Incasso Diensten. KIGID is een onafhankelijk instituut en handelt de klachten over de leden van de NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso Ondernemingen) af conform hun Geschillenregeling. Hieronder kunt u de klachtenprocedure vinden. 

Het KIGID handelt alleen klachten af die over leden van de NVI gaan. De ledenlijst treft u hier aan

Klachtenprocedure

Onderdeel van het Incasso Keurmerk van de NVI is dat er een klachtenprocedure is. De klachtenprocedure van de NVI ziet toe op geschillen, die tussen een incassobureau en een debiteur of tussen een incassobureau en de opdrachtgever zijn ontstaan en betrekking hebben op de werkwijze van één van de leden van de NVI. Een klacht wordt alleen in behandeling genomen als er sprake is van een overtreding door het lid van de statuten, het huishoudelijk reglement of de Keurmerkcriteria/gedragscode van de NVI.

De klachtenprocedure ziet nadrukkelijk niet toe op geschillen die betrekking hebben op de rechtsverhouding tussen de opdrachtgever van het NVI lid (de crediteur) en de debiteur. Bijvoorbeeld geschillen over het al dan niet rechtsgeldig zijn van de overeenkomst tussen debiteur en crediteur of over de vraag of de crediteur wel heeft geleverd wat is afgesproken. Dit soort zaken dient aan de rechter te worden voorgelegd.

De klacht wordt in eerste instantie doorgestuurd aan het betreffende NVI lidbedrijf met de bedoeling om op korte termijn tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.
Lukt dat niet, dan staat het partijen vrij om het geschil voor te leggen aan de Raad van Toezicht. De klager dient daarvoor een borg van € 50,- te storten.

Raad van Toezicht procedure
De vereniging beschikt over een Raad van Toezicht, die overeenkomstig het Huishoudelijk Reglement klachten behandelt over de handelwijze van bij de vereniging aangesloten leden.

Contactgegevens
Kigid Secretariaat

Tel.: 085 - 047 1833
E-mail: klachten@kigid.nl
Klachtenformulier

Openingstijden

Ma : 9:00 t/m 17:00
Di : 9:00 t/m 17:00
Wo : 9:00 t/m 17:00
Do : 9:00 t/m 17:00
Vrij : 9:00 t/m 16:00